fredag 13. mars 2009

Amerikanske tilstander

Amerikansk samtidslitteratur har vært i en stadig utvikling i perioden mellom andre verdenskrig og krigen mot terror. I boka Amerikanske tilstander blir nettopp denne tematikken tatt opp. Antologien er skrevet av Henrik Langeland, John Erik Riley og Mattis Øybø. Boka kan sees på som et forsøk å gi en statusrapport for den moderne amerikanske litteraturen, og inneholder interessante intervjuer med blant annet den kjente og populære forfatteren Jon DeLillo (kjent for romanen White noise/Hvit støy 1986). De fleste forfatterne som blir intervjuet i antologien har bøker som nylig er blitt oversatt til norsk. Boka inneholder også en rekke oversatte noveller som også er med på å gi deg et inntrykk av det moderne amerikanske samfunn. I tillegg til Delillo er det verdt å nevne at det også er intervjusamtaler med blant annet David
F. Wallace, Chuck Palahniuk, Cynthia Ozick og Richard Powers. Boka gir et godt inntrykk av hvordan forfatterne ser på sitt land og hvordan de jobber som forfattere.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar